top of page
IMG-0758.JPG

3D tlač na školách

Technológia 3D tlače priniesla začiatkom 21. storočia technologický prevrat v oblasti prototypizácie výrobkov v priemysle či chirurgických preparátov v zdravotníctve. V súčasnosti sa tejto z počiatku drahej technológie  dostáva aj širšie využitie a na trhu je možnosť nájsť kvalitné 3D tlačiarne pod 300 €, ktoré ponúkajú komukoľvek možnosť vymodelovať a vytlačiť ľubovoľný 3D objekt. Technológia 3D tlače sa taktiež čoraz častejšie objavuje aj na vysokých a stredných technických školách. 

 

Vďaka grantovej podpore nadačného fondu Cloetta pri Nadácii detí Slovenska realizovalo občianske združenie NOW v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt "3D tlač na školách".

Na základe adresovaného dotazníka 57 základným a 16 stredným školám v levickom okrese OZ NOW vybralo 8 odvážnych pilotných škôl, ktoré sa neboja moderných technológií a vedia garantovať ich udržateľnosť, 8 iniciatívnych učiteľov, ktorí sledujú technické trendy a radi seba a najmä žiakov naučia používať 3D tlačiareň. 


Pilotné školy v rámci projektu získali:

- vlastnú 3D tlačiareň Creality Ender 3 s príslušenstvom,

- 2x bezplatné školenie pre učiteľa o 3D tlači s praktickými ukážkami obsluhy tlačiarne ako aj teoretickými poznatkami o možnostiach ako využiť 3D tlačiareň vo vzdelávacom procese,
- technickú podporu a konzultácie do konca školského roka 2018/2019.

 

Vybrané pilotné školy projektu 3D tlač na školách:

Základná škola Ul. sv. Michala 42, Levice

Základná škola, Saratovská 53, Levice

Základná škola s materskou školou, Veľké Ludince

Základná škola Plavé Vozokany

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice  

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Levice

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

 

Prvé odborné školenie a odovzdanie 3D tlačiarní sa uskutočnilo dňa 8. marca v priestoroch Katolíckej spojenej školy v Leviciach. V rámci školenia sa učitelia zoznámili s teoretickými ako aj praktickými informáciami o 3D tlači, stavbe a kalibrácií tlačiarne, ako aj o spôsobe a možnostiach jej širokého využitia v rámci vzdelávania. Následne od marca do júna prebieha realizácia projektu na pilotných školách v rámci hodín informatiky, technickej výchovy a mimoškolskej krúžkovej činnosti. Koncom školského roka, 24. júna sa uskutočnilo priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach druhé školenie a workshop, ktorý slúžil na výmenu praktických rád, inšpirácií a skúseností samotných škôl z realizovaných aktivít.

bottom of page