top of page
2percenta.jpg

Aj vaše 2 % z dane nás posunú vpred!

V roku 2021 sme sa opäť prihlásili medzi prijímateľov 2 % z daní.

Ak si myslíte, že naše projekty a aktivity robíme dobre a aj vy v nich vidíte zmysel, máte príležitosť nás podporiť formou poukázania 2 % z Vašich daní. 

Príjmy z 2 % plánujeme v roku 2022 využiť na nasledovné vzdelávacie projekty:

Renovácia československého elektromobilu EMA 2  (link) - v roku 2014 zachraňujeme neďaleko Brna torzo prototypu československého dodávkového elektromobilu EMA2. Je načase prinavrátiť život tomuto projektu z roku 1970, dostať ho do pôvodného stavu a zachovať ho ako kúsok histórie elektromobility u nás.

 

3D tlač na školách (link) - vzdelávame pedagógov a vybavujeme základné a stredné školy 3D tlačiarňami. Začali sme 8 pilotnými školami v levickom okrese a máme ambíciu pokračovať ďalej. Chceme, aby žiaci a študenti v 21. storočí pracovali s technológiami 21. storočia.

Ako môžete preukázať svoje 2 %? (návod prevzatý zo stránky http://rozhodni.sk/)

Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia (riadok 25) si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

4. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky v nejakej organizácií minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. Pre vystavenie Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti nás kontaktujte na info@now.sk  
4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať a naše údaje:

IČO: 42334730
Právna forma: občianske združenie
Názov: NOW (Next Opportunity for the World)
Ulica: Mládežnícka ul.
Číslo: 1500/38
PSČ: 934 05
Obec: Levice

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2020
5. Tlačivá Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a prípadne Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa.

Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete 2 % poukázať nám: 
IČO:
42334730

Právna forma: občianske združenie

Názov: NOW (Next Opportunity for the World)

Ulica: Mládežnícka ul.

Číslo: 1500/38

PSČ: 934 05

Obec: Levice

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 
Poznámky:
Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2022 do 12/2022 spolu s ostatnými príspevkami.
– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
– Naše združenie nemá uvedené SID, kolonku na SID nechajte prázdnu

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 
2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

Daňové priznanie právnických osôb (pdf)

Daňové priznanie právnických osôb (online)

3. POZOR: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO:
42334730

Právna forma: občianske združenie

Názov: NOW (Next Opportunity for the World)

Ulica: Mládežnícka ul.

Číslo: 1500/38

PSČ: 934 05

Obec: Levice

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Poznámky:
Vami poukázaná suma 1 % (2 %) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2022 do 12/2022.
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Naše združenie nemá uvedené SID, kolonku na SID nechajte prázdnu

Vopred Vám všetkým ďakujeme za prejavenú dôveru!

solar-car.jpeg
bottom of page