top of page
Doučovanie_inak.jpg

Rovnaká šanca pre všetky deti

Už niekoľko rokov sa venujeme deťom a mládeži z rôznorodého prostredia. Všetky ale majú spoločné určité znevýhodnenie. Deti vzdelávame nielen v oblasti osobnostného rozvoja, ale zážitkovými aktivitami a rôznymi inovatívnymi formami aj v oblasti vzdelávania.

V roku 2017 sme rozbehli aktivity pre deti a mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia aj v marginalizovaných skupinách, kde je pre nás najdôležitejšie deti zapájať do aktivít s majoritou, čo sa nám osvedčilo ako najlepšia cesta pri odstraňovaní bariér. A nakoľko máme radi výzvy, vybrali sme si ako epicentrum našej činnosti sídlisko Luník IX v Košiciach. Práca s deťmi a mládežou na tomto sídlisku sa nám osvedčila a preto pokračujeme ďalej a aj na základe tohto sme sa v roku 2018 rozhodli rozšíriť naše aktivity a princíp inkluzívneho a inovatívneho vzdelávania aj na jednu zo základných škôl v Košiciach. Zámerom je, aby všetky deti mali rovnaké šance a aby bol uplatňovaný rovnaký prístup voči nim.

Našou víziou v blízkej budúcnosti je vytvorenie skutočne fungujúceho inkluzívneho prostredia na tejto škole, kde 20 % žiakov  tvoria deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti z rómskej komunity. Chceme dostať do reality naše motto – „Rovnaká šanca pre všetky deti“. Preto veríme, že sa nám podarí naplniť naše vízie a sny o inkluzívnom a podnetnom prostredí, ktoré zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetkých.

bottom of page