top of page

KTO SME?

Next Opportunity for the World je nezisková organizácia, ktorej právna forma je občianske združenie. 

Našim cieľom je:

  • podpora rozvoja a popularizácia elektromobility na Slovensku, 

  • vzdelávanie detí a mládeže,

  • popularizácia vedy a techniky,

  • podpora rozvoja využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Na ich dosiahnutie sa snažíme realizovať projekty, vzdelávacie programy, spolupracovať s domácimi ale aj zahraničnými organizáciami a čokoľvek, čo pomáha k naplneniu našej vízie.

FINANCOVANIE

Všetky aktivity sú financované z grantov, dotácií a vlastných príspevkov. OZ NOW má vo svojich stanovách uvedené, že môže prevádzkovať podnikateľskú činnosť, ktorá vedie k naplneniu cieľov združenia. Financie získané akýmkoľvek spôsobom sa môžu ďalej použiť výlučne na vlastné aktivity združenia.

 

OZ NOW je partnerom niekoľkých medzinárodných organizácií v rôznych projektoch zameraných na podporu a rozvoj elektromobility. Je to vynikajúca možnosť ako zlepšovať vlastné programy, prinášať inováciu a nové nápady. Medzinárodná spolupráca pomáha skvalitňovať všetky činnosti združenia a umožňuje nám učiť sa od organizácií s väčším množstvom skúseností.

GRANTOVÍ PARTNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENENIA

V rokoch 2014 a 2015 sme sa stali účasníkmi Guinnessovho rekordu v počte elektromobilov idúcich v jednej kolóne (481 a 576 EVs) ako jedniný zástupca zo Slovenska. Tieto podujatia sa uskutočnili v rámci medzinárodnej rally elektromobilov Wave 2014 a Formula E Grand Prix Berlin 2015.

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ

Viac ekologickej dopravy. Viac elektromobilov na Slovensku. Väčšia podpora ekologických vozidiel od štátu. Ukázať ľuďom elektromobilitu z pohľadu reálnych skúseností, s výhodami aj nevýhodami, ktoré prináša. 

Taktiež veríme, že mládež je najdôležitejším prvkom, ktorý bude vytvárať svet zajtrajška. Chceme do nej investovať svoje schopnosti a čas na to, aby si túto svoju krásu, moc a zodpovednosť uvedomila.  

KONTAKT

Pripravený? Napíšte nám!

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

 

 

 

 

Next Opportunity for the World

Tel: +421 903 959 391

Mládežnícka 38

93405 Levice, Slovensko

info@now.sk

Občianske združenie NOW

Mládežnícka 1500/38, 934 05 Levice

IČO: 42334730

DIČ: -

+421 903 95 93 91

Bankové spojenie:

SK08 7500 0000 0040 1830 9098

bottom of page